Sockenrådet skickar ut valkompass!

Blåsippa

I början av maj skickade Sockenrådet ut en Valkompass till samtliga gruppledare för de olika partierna i kommunen. Valkompassen består av
9 enkla frågor och är framtagen av styrelsen ihop med sockenbor. De inkomna svaren kommer att sammanställas och publiceras här på hemsidan vastratorsas.se samt på diverse anslagstavlor runt om i Socken. Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt av partierna kommer in med ett svar senast den 31 juli.

Hälsningar

Sockenrådsstyrelsen